Meet like-minded singles
EVAyizhizhao, Femme 60
A propos de moi
我是一个,热爱生活的女人,热爱工作的女人 我最向往的生活方式,和我的另一半每天开开心心在一起。
Intérêts
健康与健身, 旅游, 游戏, 烹饪, 电影, 运动, 阅读, 音乐
Localisation
Mittagong, New South Wales, Australie